Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Tisztelt Ebtartó, Ebtulajdonos!
2015-01-20 11:50:25

Az állatok tartására vonatkozó jogszabályok alapján a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet előírja, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (bőr alá ültetett mikrochip) megjelölve tartható, amelyet a jegyző és a területileg illetékes állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal ellenőriz. Az eb transzponderrel történő megjelöléséért legfeljebb 3.500,- (háromezer-ötszáz) forint kérhető az állat tartójától, amely magába foglalja a transzponder, a beültetés és az országos elektronikus adatbázisba való regisztráció díját.


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény ezzel összefüggésben rendelkezik arról, hogy a transzponderrel megjelölt ebek adatait országos elektronikus adatbázisban kell nyilvántartani. A fentiek alapján tehát, amennyiben négy hónaposnál idősebb kutyával rendelkezik, és még nem történt meg az állat megjelölése, kérem szíveskedjen felkeresni az Ön által választott magán állatorvost a transzponder beültetése érdekében.

A hivatkozott törvény elrendeli azt is, hogy a települési önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez, amelynek során az eb tulajdonosa és tartója köteles az állatra és annak tulajdonosára, illetve tartójára vonatkozó bizonyos adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeíráshoz szükséges adatokat jelen felhívás mellékelt nyomtatvány letöltésével és kitöltésével adhatja meg, ezzel eleget téve törvényi kötelezettségének. Több kutya esetén minden kutyára külön adatlapot kell kitölteni!
A kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni, 6070 Izsák, Szabadság tér 1.