Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


MEGHÍVÓ
2018-02-05 02:01:05

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 6-án (kedden) 14 órai kezdettel tartandó ülésére.

Ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme.

Napirend előtt:
Jelentés a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról.
Előadó: Mondok József polgármester.

N A P I R E N D


l.) Izsák Város 2018. évi költségvetésének megtárgyalása(1)
Előadó: Mondok József polgármester

2.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata, a Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatója a 2017. évi munkájáról és a 2018. évi terveiről.
Előadó: Mondok József polgármester

3.) Közszolgáltatási szerződés megkötése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére.
Előadó: Mondok József polgármester

4.) Izsák Város Rendezési terve és Építésügyi Szabályzata módosításának előkészítése.
Előadó: Bagócsi Károly címzetes főjegyző

ZÁRT ÜLÉS
1.) Kk Budai Áron és kk Budai Fanni érkeztetési ügye.