Hirdetmények

Rendeletek

Pályázatok

Közbeszerzés

Nyomtatványok

Közérdekű adatok

Rekultiváció

Képviselő testület

Szolgáltatási tevékenységek

Helyi termelők listája


Izsák város
Polgármesteri Hivatal
elérhetősége:
6070 Izsák, Szabadság tér 1.
Tel.: (76)568-060
Fax: (76)569-001
E-mail: izsak@izsak.hu


Közérdekű adatok


FELTÖLTÉS ALATT

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Elérhetőségek:

Izsák Város Önkormányzat

IZSÁK

Szabadság tér 1.

6070

Telefonszám: 76/568-060

Telefax: 76/569-001

e-mail: izsak@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

 

2. Szervezeti felépítés:

 

Polgármester

 

Jegyző

 • Szervezési feladatok
 • Sport igazgatás
 • Jogi feladatok
 • Közművelődés igazgatás
 • Városrendezési ügyek
 • Mezőőrség

 

Aljegyző

 • Informatikai feladatok
 • Oktatási igazgatás
 • Birtokvédelmi ügyek
 • Egyéb hatósági feladatok
 • Állattenyésztési igazgatás
 • Állatvédelmi és állategészségügyi igazgatás
 • Növényvédelmi igazgatás
 • Környezet és természetvédelem
 • Pályázati ügyek
 • Polgári védelmi feladatok

 

Ügyfélszolgálati Iroda

 • Anyakönyv és népesség nyilvántartás
 • Ügyfélszolgálat
 • Hagyatéki ügyek
 • Bizottsági feladatok
 • Szociális igazgatás
 • Szociális ügyek
 • Építéshatósági csoport
  • Közterület felügyelet
  • Építési igazgatás
  • Közmű és közterület igazgatás
 • Adócsoport
  • Adóügyek

Pénzügyi Csoport

 • Pénzügy
 • Adóügy
 • Kontrolling
 • Költségvetés
 • Bér
 • Helyiséggazdálkodás
 • Lakásgazdálkodás
 • Egyéb vagyonkezelési ügyek
 • Vagyonnyilvántartás
 • Beruházás
 • Humánpolitikai feladatok

Titkárság

 • Titkársági feladatok
 • Testületi feladatok
 • Bizottsági feladatok
 • Nemzetiségi önkormányzattal kapcsolatos feladatok
 • Postázás, Iktatás
 • PR feladatok

 

Külső erőforrásból

 • Közbeszerzés
 • Pályázatok

 

Kistérségi szinten

 • Belső ellenőrzés

 

 

 

3. Vezetők és elérhetőségeik:

 

Polgármester

Tel.: 76/568-063

Fax.: 569-001

e-mail: polgarmester@izsak.hu

 

Bak Nándor

Jegyző

Tel.: 76/568-063

Fax.: 76/569-001

e-mail: jegyzo@izsak.hu

 

Sutus Mónika

Pénzügyi csoportvezető

Tel.: 76/568-068

Fax.: 76/569-001

e-mail: sutus.moni@izsak.hu

 

4. Ügyfélszolgálati Irodavezető:

 

dr. Kiss Nikoletta

aljegyző

 

Ügyfélfogadás:

 

Hétfő 8 – 11 óráig

Kedd 8 – 11; 13 - 15 óráig

Szerda 8 – 11; 13 -15 óráig

Csütörtök nincs ügyfélfogadás

Péntek 8 – 11 óráig

 


5. Izsák Város Képviselő-testülete


Polgármester:


Jegyző:
Bak Nándor jegyző

Alpolgármester:
dr. Bozóky Imre
Végh Tamás

Képviselők:

Góhér Zoltán
Rácz Sándor
Rézműves Mihály
Szabó József
Tetézi Attila
Varga István

Jogi- Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság:
Elnök: Góhér Zoltán képviselő
Tagok:
Rácz Sándor képviselő
Varga István képviselő

Közművelődési- Oktatási és Sport Bizottság:
Elnök: Szabó József képviselő
Tagok:
Dr. Bozóky Imre képviselő
Tetézi Attila képviselő
Gréczi Gábor külsős tag
Cséplő Zoltán külsős tag

Egészségügyi és Szociális Bizottság:
Elnök: Rézműves Mihály képviselő
Tagok:
Tetézi Attila képviselő
Dr. Csavajda Ádám külsős tag

Mezőgazdasági Bizottság:
Elnök: Varga István képviselő
Tagok:
Rácz Sándor képviselő
Mikus Anikó külsős tag

Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnök: Radics Péter
Tagok:
Lakatos Antal Sándor
Patai Ottó Béla6. Izsáki Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek:

Polgármesteri Hivatal

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Telefonszám: 76/568-060

Telefax: 76/569-001

e-mail: izsak@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

Izsáki Általános Művelődési Központ

6070 Izsák, Kodály Zoltán utca 2.

Tel: 76/568-020

e-mail: i zsak.ovi@sv-net.hu

Honlap: www.izsak.hu

 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Tel: 76/568-079

e-mail: gyjsz@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

 

Gondozási Központ

6070 Izsák, Kossuth Lajos utca 43.

Tel: 76/569-099

e-mail: gondozasikozpont@izsak.hu

Honlap: www.izsak.hu

 

 

7. Izsák Város Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetek:

 

Izsák INNO-KOM Kommunális Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Tel: 76/568-076

Fax: 76/568-075

e-mail: inno-kom@freemail.hu

 

 

A cégjegyzésre jogosult:

 

Jávorka Gyuláné ügyvezető (vezető tisztségviselő)

 

Izsák Város Önkormányzata tulajdonrésze: 100%

 

 

IZSÁK-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6070 Izsák, Vadas dűlő 0394/6

Tel: +36 76 800 164

Fax:

e-mail:szallitas@izsak-kom.hu

info@izsak-kom.hu 

 

A cégjegyzésre jogosult:

 

Rudics Ákos ügyvezető (vezető tisztségviselő)

Izsák Város Önkormányzat tulajdonrésze: 25,67 %

 

8. Izsák Város Önkormányzata által alapított közalapítvány

 

Alapító okirat PDF-ben

 

8/A Izsák Város Önkormányzata által alapított költségvetési szervek

 

Izsáki Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Egészségügyi Szolgálat Alapító Okirata

Gondozási Központ Alapító Okirata

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Alapító Okirata

Izsáki Általános Művelődési Központ Alapító Okirata

 

9. Izsák Város Önkormányzata által alapított lap

 

IZSÁKI HÍREK

Önkormányzati lap

Kiadó: Izsák Város Önkormányzata 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

Szerkesztőség: Tetézi Lajos főszerkesztő, Bagócsi Károly, Bálint Vilmos, Dr. Hauzmann János, 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

 

10. Izsák Város Önkormányzat törvényességi ellenőrzését gyakorló szerv

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

6000 Kecskemét

Deák Ferenc tér 3.

 

11. Izsák Város 2015-2019.évi gazdasági programja

Letölthető pdf formátumban: itt

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Izsák Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

 2. Izsák Város Rendezési Terve és Építésügyi Szabályzata

Letölthető pdf formátumban: link

III. Gazdálkodási adatok

2. Izsák Város Önkormányzatának által foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatások

Személyi juttatás Létszám
Önkormányzat 5 402 000.- Ft. 3 fő
Polgármesteri Hivatal 58 862 000.- Ft 19 fő
ÁMK 92 474 000.- Ft 37 fő
Gondozási Központ 6 245 000.- Ft 3 fő
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 10 665 000.- Ft 5 Fő
Összesen 173 648 000.- Ft 67 fő


Vezetők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai
Személyi juttatás Költségtérítés
Mondok József 2 692 200 Ft/év 403 488.- Ft/év


Központi Statisztiakai Hivatal számára 2014. évben az ELEKTRA rendszeren megküldött adatszolgáltatások

- Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása 2014. december 31-ei állapot szerint

- Jelentés az üzleti célú és egyéb szálláshelyekről12. - Hulladékgazdálkodás
- Közszolgáltatási szerződés